28. februar 2018

Voksenpædagogisk grundkursus

 

Formålet er at opkvalificere dig, der har en faglig formåen og ønsker at lære at formidle den i et område, der svarer til undervisningen under folkeoplysningsloven.

Der arbejdes med teoretisk og praktisk indføring i metode og pædagogik, for en engageret og varieret undervisning af voksne under folkeoplysningsloven, med udgangs-
punkt i den enkeltes forudsætninger, behov og livserfaringer.

Der tages udgangspunkt i dine egne erfaringer og opfattelse af, hvordan en god undervis-
ningssituation kan forløbe, med spørgsmål som:

  • Vælge indhold, metoder og undervisningsformer ud fra mål og rammer for undervisningen
  • Vurdere deltagerforudsætninger og den voksnes læreprocesser
  • Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen
  • Vurdere og vælge lærer- og formidlerrolle

“Hvad vil det sige at undervise og selv blive undervist”? Eller: “Hvad er læring”?

Kurset er en kombination af teori og praktisk afprøvning i undervisningen.

Kurset kan vare fra 4 til 13 uger afhængig af din baggrund.

 

da_DKDanish