Integration
Hos Jobpiloterne tror vi på, at job ofte er en del af løsningen i arbejdet med Integration. Det skal forstås således, at fraværet fra job eller en manglende evne til at se muligheder på arbejdsmarkedet ofte er kraftigt medvirkende til at forværre denne situation.

Gennem ærlig og direkte dialog, men med respekt for den enkeltes kultur og situation opbygger vi motivation og evne hos vores kandidater til at handle aktivt sammen med den tildelte jobkonsulent. Kandidaterne er således med til at forme retningen for deres næste job.

Samarbejdet er fra første dag virksomhedsrettet, med særligt fokus på, at kandidaten kommer hurtigt ud i en virksomhed, som vi sammen med kandidaten udvælger.

  • Individuel vejledning og afklaring af kompetencer
  • Udvælgelse af virksomheder
  • Formidling mod samtaler og selvforsørgelse

Vi har flere store og små virksomheder i vores netværk landet over som har dybe sociale rødder og derfor gerne vil være med til at tage særligt ansvar for denne gruppe borgere det er uanset sprog samt manglende på dansk og engelske kundskaber.

Så sidder du med en eller flere kandidater, der har behov for jobsamtaler og job, har du her mulighed for enkelteplads køb eller oprettelse af hold. 

Kontakt os på 4362 1380 eller Info@Jobpiloterne.dk

da_DKDanish