Karrierevejledning, formidling & dokumentation
Jobpiloterne er eksperter i realistiske arbejdsevnebeskrivelser som kan anvendes til at søge arbejde ud fra efter eventuelt raskmeldingen eller fleksjob godkendelse.

Alle tilbud til borgere i eller på vej til ressourceforløb har fokus på, så effektivt som muligt, at understøtte borgerens vej mod arbejde eller uddannelse. Det gælder uanset om opgaven handler om at yde bidrag til rehabiliteringsplanen forberedende del, eller om det handler om at implementere rehabiliteringsplanens indsatsdel herunder formidlingsindsatsen.

Alle borgere tilknyttes fra start en konsulent, som gennem individuelle samtaler og opfølgningsmøder med samarbejdspartnere som sikrer gennemsigtighed gennem mål, muligheder og forventninger.

I visiteret periode prioriteres også et tæt samarbejde med borgerens sagsbehandler.

Når forløbet afsluttes, udfærdiger konsulenten en grundig og omfattende rapport, jobcentret kan anvende direkte i det videre arbejde med borgeren. I rapporten beskrives og dokumenteres status på de udviklingsmål, der er opstillet for borgeren, de aktiviteter, som borgeren har gennemført eller forsøgt gennemført.

Der konkluderes på forløbets resultater, herunder skånehensyn og arbejdsintensitet samt borgerens generelle udvikling hen i mod beskæftigelse. Borgerens bemærkninger og eventuelle kommentarer inddrages altid i rapporteringen.

Kontakt 43621380 eller Info@Jobpiloterne.dk

da_DKDanish