Formidling til fleksjob
Alle tilbud til fleksjobvisiterede borgere har fokus på, så effektivt som muligt, at understøtte borgerens vej mod ansættelse i fleksjob. Dette gælder uanset, om vejen er direkte, eller består af opdelte distancer og med fokus på borgerens personlige udviklingsmål.

Alle borgere tilknyttes fra start en konsulent, som gennem individuelle samtaler og opfølgningsmøder med virksomheder og andre samarbejdspartnere sikrer den beskæftigelsesrettede udvikling.

Når et forløb afsluttes, rapporterer konsulenten, med udgangspunkt i de udviklingsmål, der er opstillet for borgeren, de aktiviteter, som borgeren har gennemført eller forsøgt gennemført, og resultaterne af forløbet, herunder skånehensyn og arbejdsintensitet samt borgerens udvikling hen i mod beskæftigelse.

Borgerens bemærkninger og eventuelle kommentarer inddrages altid i rapporteringen, ligesom borgerens CV vedlægges. 

Denne indsats kan kombineres med videoCV hvis det ønskes for at synliggøre kandidatens styrker og kompetencer smat skabe nysgerrighed hos potentielle arbejdsgivere.

Kontakt 43621380 eller Info@Jobpiloterne.dk

da_DKDanish