Deprecated: Required parameter $width follows optional parameter $attach_id in /customers/3/7/d/jobpiloterne.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nivo-slider-lite/includes/admin/libs/class-nivo-core-images.php on line 37 Deprecated: Required parameter $height follows optional parameter $attach_id in /customers/3/7/d/jobpiloterne.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nivo-slider-lite/includes/admin/libs/class-nivo-core-images.php on line 37 Deprecated: Required parameter $heading_type follows optional parameter $class_div in /customers/3/7/d/jobpiloterne.dk/httpd.www/wp-content/plugins/wp-product-review/includes/functions.php on line 245 Deprecated: Required parameter $heading_type follows optional parameter $class_div in /customers/3/7/d/jobpiloterne.dk/httpd.www/wp-content/plugins/wp-product-review/includes/functions.php on line 255 VIRKSOMHED - Jobpiloterne
28. februar 2018

VIRKSOMHED

Hvad kan vi tilbyde din virksomhed?

Jobpiloterne støtter ledige borgere i Region Hovedstaden i at blive integreret på det almindelige arbejdsmarked – til glæde for virksomheder, borgere og samfundet som helhed. Læs mere om de forskellige forløbstyper her.

En mulighed for at rekruttere nye medarbejdere

Har din virksomhed arbejdsopgaver – store som små – som venter på at blive løst, så kontakt Jobpiloterne. Vi har kontakt med hundredvis af ledige, så sandsynligheden for, at vi har en egnet kandidat, er stor. Fordelen ved at rekruttere gennem Jobpiloterne er, at din virksomhed uden – eller med ganske få – udgifter får mulighed for at oplære og se medarbejderen an.

Jobpiloterne matcher primært ledige borgere til ufaglærte jobs indenfor brancher, der generelt efterspørger arbejdskraft. Det drejer sig om:

 • Køkken og kantine
 • Detailhandel og butik
 • Praktisk servicefunktion, pedel og transport
 • Hotel, service- og reception
 • Rengøring
 • Pædagog og mennesker
 • Vaskeri

Tøv dog ikke med at kontakte os, hvis du har mere specialiseret opgaver i tankerne. En del af vores borgere besidder nemlig særlige kompetencer, der måske passer til din virksomheds behov.

En mulighed for at tage socialt ansvar

Hvis din virksomhed ser sig som en del af samfundet, er det oplagt at tage en af Jobpiloternes kandidater i virksomhedspraktik, job med løntilskud eller anden form for virksomhedsrettet forløb. På den måde bidrager din arbejdsplads til, at en medborger opkvalificeres og får arbejdsmæssig selvtillid, og dermed den bedste chance for varigt at blive en del af arbejdsfællesskabet.

Hvordan samarbejder vi med virksomheden?

Match mellem borger og jobfunktion/virksomhed

Inden virksomheden møder kandidaten, har Jobpiloterne forberedt borgeren til jobstart. Vi har også arbejdet systematisk med at matche borgeren til den rigtige branche, den rigtige virksomhed og det rigtige job.

Når en borger skal matches med et job og en virksomhed er det vigtigt, at borgeren er en aktiv medspiller, der har indflydelse på og ejerskab for det forestående virksomhedsforløb. Sammen med borgeren foretager konsulenten hos Jobpiloterne en samlet vurdering af det arbejdsmæssigt rette niveau for borgeren – både i forhold til efterspørgslen på arbejdskraft og i forhold til borgerens interesser, ressourcer, barrierer og arbejdsmæssige udviklingspotentialer.

Det gode jobmatch handler om at finde en branche og et job, som opleves velkendt og trygt; noget, som allerede mestres. Det kunne være rengøring, madlavning eller kørsel. Den videre udvikling skal herefter foregå trin for trin i takt med, at borgeren vokser med opgaverne. Erfaringen er, at nederlag undgås ved, at der ikke stilles for høje og urealistiske krav – især ikke i den indledende fase, hvor borgeren især har brug for støtte og oplevelse af succes. Tankegangen bag det gode jobmatch illustreres i nedenstående model:

Virksomhedens jobbeskrivelse og borgerens kompetenceprofil

Op til et virksomhedsforløb samarbejder Jobpiloterne med virksomheden om udfærdigelse af en jobbeskrivelse. Det er vores erfaring, at jo mere præcist og konkret arbejdsopgaverne er beskrevet des større er chancen for, at de gensidige forventninger fra start er klare for begge parter. En del af jobbeskrivelsen handler også om at beskrive forhold på arbejdspladsen. Hvor stor er personalegruppe? Hvem skal man samarbejde med? Er der sociale aktiviteter, borgeren forventes at indgå i? Hvem går man til, hvis man har brug for hjælp?

Det er ligeså vigtigt, at borgerens kompetenceprofil er godt beskrevet, så arbejdspladsen er grundigt informeret om borgerens kompetencer og kvalifikationer, forløbets formål, forventninger til oplæring, støtte og efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. Det er også vigtigt at forsikre virksomheden om, at den vil få den nødvendige bistand til, at forløbet bliver en succes. Det kan eksempelvis være hjælp til blankethåndtering og rådgivning om særlige skånehensyn.

Jobpræsentation

Når konsulenten har fundet en virksomhed, der matcher borgerens kompetenceprofil, jobønsker og eventuelle skånehensyn, vil det første skridt mod etablering af virksomhedspraktik være en samtale på virksomheden. Her deltager borger, arbejdsgiver og konsulent. På mødet gennemgår konsulenten elementerne i praktikaftalen/løntilskudsaftalen: Periode, (for)mål, jobindhold/arbejdsopgaver, evt. uddannelsesaktiviteter under forløbet, evt. arbejdspladsindretning, skånehensyn, opfølgningsplan samt særlige fokusområder eksempelvis øgning af arbejdstid. Konsulenten præciserer overfor borger og virksomhed, at elementerne skal være i fokus gennem hele forløbet. Endvidere vil konsulenten altid fokusere på beskæftigelsesperspektivet i forhold til ordinære ansættelsesmuligheder, herunder fleksjob, eller ved virksomhedspraktik ansættelse medløntilskud. Dette indskrives om muligt i praktikaftalen.

Rådgivning, vejledning og opfølgning

Trekantsamtaler på arbejdspladsenDer afholdes løbende trekantsamtaler på arbejdspladsen, hvor konsulenten mødes med borgeren og arbejdslederen. Konsulentens rolle ved disse møder er at have fokus på borgerens beskæftigelsesmæssige progression ved:

 • at følge op på og fastholde delmål, skitseret i praktikaftale eller i løntilskudsaftale.
 • at gøre status på oplæring, trivsel, mødestabilitet.
 • at gøre status på aftaler og forventninger; faglige såvel som sociale.
 • at italesætte borgerens progression.
 • at udfordre borgeren, arbejdsopgave- og timemæssigt.
 • at foretage relevant justering af virksomhedsforløb.

Midtvejs i virksomhedsforløbet gøres der status i forhold til borgerens potentiale i stillingen og de konkrete ansættelsesmuligheder i virksomheden. Fravær af potentiale og ansættelsesmuligheder vil give anledning til overvejelser om brancheskift og/eller ny virksomhedsplacering. Konsulenten vil også være opmærksom på, om forløbet peger i retning af en arbejdsmæssig afklaring til en anden form for indsats, typisk fleksjob eller måske ressourceforløb.

Interesseret?

da_DKDanish