16. februar 2023

Støtte- og kontaktperson
jf. LAB §167

Kontaktpersoner til børn og unge
Jobpiloterne tilbyder kontaktpersoner til børn og unge, der har behov for støtte til at opdage og se egne ressourcer og potentialer. Kontaktpersonen støtter den unge med at identificere elementer i den unges liv, der er gode for den unge. Vi er omhyggelige, når vi matcher en kontaktperson med et barn/ung, fordi vi ved, at det rette match understøtter den vigtige tillidsdannelse, som er afgørende for et succesfuldt forløb.

Kontaktpersonen fungerer ofte som den stabile voksne i den unges liv, der tilbyder positive oplevelser, der kan understøtte den unges generelle udvikling og hensigtsmæssige adfærd. Kontaktpersonen arbejder ressource- og løsningfokuseret. Dette foregår i et tæt samarbejde med den unges nærmeste omsorgsgivere, så der altid er en rød tråd mellem hjemmet, skolen, fritidslivet og i SFO eller klubregi. Kontaktpersonen arbejder matrikelløst og netværksorienteret. Det betyder, at kontaktpersonen kan være med den unge på de forskellige arenaer, hvor der kan være et behov for støtte eller kontakt.

Vi har god erfaring med at kombinere kontaktpersonsordningen med en familiekonsulent og således sætte ind med en koordineret indsats i barnets eller den unges familiære eller nærmeste relevante netværk. Dette kan være med til at forkorte indsatsens varighed såvel som det understøtter en forankring af den positive udvikling, når støtten stopper.

Der kan iværksættes kontaktpersonsordning med få timers varsel, hvis der er alvorlig risiko for, at barnets udvikling og trivsel er i fare.

da_DKDanish