17. februar 2023

LAB & SEL

Jobpiloternes tilbud består af 13 ugers forløb for unge mellem 18 og 29 år.

Formålet er, at borgeren hurtigst muligt kommer i gang med et arbejde eller påbegynder en uddannelse. Den tilknyttede borger bliver afklaret via individuelle samtaler og herigennem vurderer vi sammen med borgeren vedkommendes arbejds- og uddannelsesmuligheder samt -ønsker.

Vi foretager en screening af både ressourcer og udfordringer og herefter arbejder vi med realistisk målsætning samt styrkelse af borgerens selvtillid og selvværd.

Jobpiloternes mentorer arbejder altid på at etablere en tillidsrelation med borgeren og herigennem stiller vi os gunstigt i forhold til at motivere borgeren til selv at tage ejerskab over forløbet. 

Målet:

  • En bæredygtig indsats, der sigter efter uddannelse eller arbejde.
  • Motivationsarbejde
  • Støtte borgeren i at udvikle selvværd, selvtillid og tro på egne evner.
  • At arbejde med prosociale værdier

Indhold i indsatsen:

  • Ansigt-til-ansigt kontakt med borgeren 2-3 gange ugentligt.
  • Vejledning i arbejdsmarkedsforhold, kravsituationer, struktur og rammer for påbegyndelse og fastholdelse af arbejde eller uddannelse.
  • Personlig udvikling – herunder ressourcer, potentialer til at kunne tilegne sig nye værdier, normer og redskaber.
  • Mødedeltagelse i jobcenter, praktiksted, uddannelsessted, egen læge, psykiatrien etc.
  • Statusudtalelse efter aftale.
da_DKDanish